Schwafelhelzla

Catégorie:

Télécharger (PDF) : 
Télécharger (MIDI) : 

NotesEcoutez ci-contre l’interprétation par Catherine Nachbauer
arrangements : Daniel Muringer
(en savoir plus sur Catherine Nachbauer)

1) Schwafelhelzla, Schwafelhelza, Schwafelhelzla müass ma ha,
Dass ma alla Augebleck a Firla macha ka.
Wenn dia Frau bi finschter Nacht
Ebba vu sim Schlof erwacht,
Will sa Liacht un Lampa finda
Um diasalwa a ze zinda
Müass se Schwafel ha.
La, la, la, etc.

2) Schwafelhelzla, etc.
Unser Hans, d’r arma Tropf
Stosst sich fascht a Loch em Kopf,
Um nit weder a ze renna
Will ar jetz a Liachtla brenna
Un müass Schwafel ha.
La, la, la, etc.

3) Schwafelhelzla, etc.
Wenn das Kiali bi d’r Nacht
Etwa sterker mümü macht
Müass das Kättel glich uffsteh
Um dem Kiali no ze seh
Un müass Schwafel ha.
La, la, la, etc.

4) Schwafelhelzla, etc.
Wenn d’r Fuchs d’r Winter spirt
Un d’r Owa länger wird
Will d’r Handelsmann nit schlofa
Un d’r Kinschtler noch was schaffa
Müass ma Schwafel ha.
La, la, la, etc.

5) Schwafelhelzla, etc.
Mina Schwafel sin gewiss
Besser ass dia in Paris,
Im ganz Brisgau un in Bada
Un en jedem Krämerlada
Müass ma Schwafel ha.

6) Schwafelhelzla, etc.
Wiwer sinn nur nit so stolz
Kaufa vo mim Schwawelholz
Wenn er wann a Sippla kocha
Mian er doch gwiss Fir a macha
Un mian Schwafel ha.
La, la, la, etc

Source :
"Chansons Populaires d’Alsace", J-Baptiste Weckerlin, p. 148 (voir la bibliographie)

Retour à la liste