Maidla, mach 's Ladele züa

Catégorie:

Télécharger (PDF) : 
Télécharger (MIDI) : 
1) Maidla, mach’s Ladele züa,
Loidiaho, loidiaho,
‘s kummt a schena Malkerbüa,
Loidia ho juhe !
O loiloiloiloidiaho, 
Loidiaho, loidiaho !
Loiloiloiloidiaho,
Loidiaho juhe !
 
2) Het scheen wiss Kappela uff,
Loidiaho, loidiaho,
Owa esch a Zepfela druff,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
3) Het scheen Malkerstchebela an,
Loidiaho, loidiaho,
Met ganz kurza Armela dra,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
4) Het scheeni, wissi Heseler a,
 Loidiaho, loidiaho,
Henta esch a Küahdrackla dra,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
5) Het scheen gewecksti Schüala an,
Loidiaho, loidiaho,
Henta esch ken Absatz dra,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
6) Uff d’r Kahlawaser Heh,
Loidiaho, loidiaho,
Ben i schun Malker gse,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
7) Drowa uf Lerichefald,
Loidiaho, loidiaho,
Danzt m’r ums namlicha Gald,
Loidiaho, juhe.
Jodler.
 
Breitenbach 1927
 
Retour à la liste