De Mollert vùm Lànd ùn ’s Kätzel vùn de Stàdt

Télécharger (PDF) : 

M : - Salü ! Dü bìsch àwer e netts Kätzel.Wo
kùmmsch dü denn her ?

K : - Ich kùmm üs Schìllige.Mini Maîtresse
ìsch ìn Ferie g’gànge ùf Griechelànd ùn
kànn mi nìt mitnëmme. Jetzt mùss ich e
Wùch do bi ìhre Màmme bliewe.

M : - Ah so, dü bìsch ìn Visit. Ja wie heisch dü
denn ?

K : - Ich heiss normàlerwies Sweet Lady of
Lancashire àwer sie saat nùmme Sweety zue
mìr denn bis sie ferti ìsch mìt’m ruefe, bìn
ich schùn drei Mol iwer de Tìsch g’rennt…

M : - Ah dü kùmmsch üs’m Üslànd. Ich hàb
doch gedenkt, dü miaulsch so komisch, dìs
ìsch de "britisch accent".

K : - Ja mini Màmme het e Scheenheitspriss
ùn miner Bàbbe de Eleganzpriss gewùnne,
àwer mini Màmme het miner Bàbbe nùmme
e pààr Minüte kenne lehre. Ich bìn
àlso e echter "British short hair".

M : - Ùn ich bìn de Max ùn gheer do
her ùn ich bìn e echti
Stroossemìschung. Geh’n m’r e bìssel spàziere ?

K : - Ja, àwer éiri grìen Moquette do drüsse
ìsch àwer nàss, hàn ìhr Wàsserschàde ghett ?
M : - Dìs ìsch doch ken Moquette, dìs ìsch
Gràs ùn de Wàsserschàde kùmmt vùm
Himmel ùn heisst Räje. Kùmm nùmme, dü
bìsch doch nìt üs Zùcker ! Kùmm jetzt !

K : - Weisch wàs, ich hàb Hùnger, wànn gìbt’s
denn bi éich ebs ze esse, gìbt’s die Wùch
Sheba oder Whiskas ?

M : - Ich weiss nìt ob ùnseri Miis Sheba oder
Whiskas Ràsse sìn, àwer ze esse gìbt’s wenn
dü ebs ìm Feld fàngsch. Awer wàs ìsch denn
mìt dine Kràlle pàssiert, hesch e Manucure
ghett ?

K : - Jo,mini Maîtresse het m’r se àbgschnìtte.
Ich hàb ìhre néi Kanapé vùn
Vosges-Bobois durchgezàckert…
M : - Dànn sieht’s schlecht üs mit Miis
fànge. Àwer de Noochber het immer güeti
Sàche ìn sinere Poubelle.

K : - Jo,mini Maîtresse wìll doch nìt dàss ich
vùn fremde Litt ebs ànnemm. Sie het
Àngscht, ich vertràà’s nìt,miner Maawe ìsch
so sensibel. Ich derf nìt meh àss 50 Gràmm
ùf’s Mol esse schùnsch krìej ich Büchweh.

M : - Wenn so widersch màchsch krìejsch
Büchweh vor Hunger ! Jetzt kùmm doch mìt,
de Noochber ìsch ken Fremder ùn het d’ beschte
Wùrschtzìpfel vùn de gànze Gàss.
Weisch wàs, dü gfàllsch m’r, ich dät gern ebs
mìt dìr ànfànge, wàs meinsch, gfàll ich dìr
au ? So e roter Mollert gìbt’s ìm gànze
Schìllige nìt.

K : - Ja gfàlle dätsch m’r schùn, àwer mini
Maîtresse het mich ’s letscht zùm
Vìehdokter gnùmme wil ich mich ìn jedi
Chaussette vùn de Wohnung verlìebt hàb ùn
de Dokter het mich operìert, dàss ich ken
Kätzle hàn kànn.

M : - A noch, dìs ìsch e Schànd, die
Litt vùn de Stàdt sìn verrùckt. Bàll
mien d’ Mellert au noch ùf de ANPE
stempfle gehn, wil sie ken Arweit
meh hàn. Wàs ìsch denn dìs fer e komischi
Hàlskett wo dü àn hesch ? Do steht : « Je suis
identifié par une puce ». Wàs, Fleh hàn ìhr au
ìn de Stàdt, geh m’r weg mìt dem !

K : - Nee, dìs heisst dàss ich ìm Ordinateur
steh ùn kànn niemols verlore gehn.

M : - Ja, ich geh au nie verlore, ich kenn jedes
Gräsel vùn denne Màtte üswendich ùn àlli
Miislecher. Bàll màche se dìr noch e GPS ìn’s
Ohr, wàrt nùmme !

K : - So, ich dät jetzt gern eins schloofe, wo
ìsch denn miner Korb ànnegkùmme ?

M : - Wàs ? E Korb zuem schloofe ? Die
spìnne ìn de Stàdt, do schlooft m’r doch nìt
drìnne, dìs ìsch fer d’ Kummissione ze
màche ! Do wùrd im Hai gschloofe, noochher
schmecksch dü so guet wie Tisane ùn dìs
ìsch d’ bescht Màtràtz ! Allez kùmm jetzt !


Geneviève Huser,
LOHR

Retour à la liste