De Knacht

Télécharger (PDF) : 

Scheen ìsch’r ìn sim Sonndikleid
Hit brücht’r nìt mìt d’ Kueh ùf d’ Hochweid
Àm Sàmschdi-owe het’ r d’ Kütsch g’rìscht
De Bür ùn d’ Bire fàhre ùf e Fescht
Ja hit ìsch Sonndi, ùnsere Hàns geht
Ìns Nochbersdorf zu sinere Liebschti.
Er klopft àns Fanschter.
Bìldscheen ìsch’s Bürebridel
ìn d’ Làndestràcht
Sie werft ìhm e Blìck ùn het n’au àngelàcht
Àllegemàch gehn’s ìwer Màtte, begleit
Sìn ’s nùmme von ìhri Schàtte.

Pascal Lorentz,
SAVERNE

Retour à la liste