D’ àrme Litt

Télécharger (PDF) : 
Download: Icône audio heim_arme.mp3

Gück emol do geht er
D’ Händ ìn de Seck,
Gück emol do steht er,
Der Àrwetslos…
Er blìckt ìn de Flùss !
Wàs denkt er ?
Wàs wìll er ?
Viellicht dät er gern schàffe !

Sìehsch dort laaft er
Sin Mìckes ìn’re Kìscht,
Sìehsch dort wàrt er
Ùf de Turischt
Der Grìmbelneger…
Ùf de Ràwebrùck zottelt er,
Wàs wìll er ?
Wàs hofft er ?
Viellicht wott er gràd a pààr Kùnde !

Hesch gsëhn do wohnt er
Ìn dere Blechbàrrack !
Hesch gsëhn
Sini Kìnder spìele ìm Dreck !
Der Romziginer...

Wovon traimt er ?
Wàs mecht er ?
Viellicht wott er gràd do bliwe !

Luej se doch àn die Litt
Ùn wenn dü heimkùmmsch,
Vergess se jo nìtt !

Edith Heim,
STRASBOURG
 

Retour à la liste