Verfrorene Saldàte

Herunterladen (PDF) : 

Verfrorene Saldàte
Leje ùf’m Büsch
De Wìnter spìnnt e Fàde
Mìt ìhrem kàlte Hüsch

Kan Ton schnarrt üs’re Gùrjel
Kan Zìttere vùn de Hüt
Ìm Oschte spielt e Ùrjel
Fer sie so schrecklich lüt

Schrùnde wie Bràmbeere
Stricht de Froscht ùf jedi Hànd
Nìx kànn se meh steere
Kan Fìnd kan Vàterlànd

Verfrorene Saldàte
Schlofe ùf’m Büsch
De Wìnter spìnnt e Fàde
Mìt ìhrem letschte Hüsch

Charles Attali
LEMBACH

Zurück zur Liste